Aksjonsuke

(Oppdateres kontinuerlig)

Gode kilder til deg som helsepersonell:

Bøker:

Skap et åpent og trygt rom på legekontoret med:

Prideflagg - kan kjøpes her
Plakater:
- MSO sine plakater på flere språk (se nederst på siden)
- Sex som funker

Gode kilder til pasienter/brukere:


To modeller med et overordnet mål om å bistå helsepersonell i samtale om seksuell helse:

PLISSIT-modellen:

Sexologisk intervensjonsmodell
På alle nivåer av kommunikasjonsmodellen PLISSIT skal legen stille spørsmål om seksualitet, det relasjonelle og det kontekstuelle.

P(-ermission), står for å gi tillatelse og innebærer at pasienten skal få lov til og aksept for at det er greit å ta opp og diskutere seksuelle tema. På dette nivået avklares hvilke behov for intervensjon som er nødvendig for pasienten. Det er viktig å normalisere at alle mennesker kan trenge informasjon og behandling for seksuelle utfordringer i løpet av livet.
L(-imited) og I(-nformation), står for begrenset informasjon og legen skal tilby adekvat informasjon gjennom generell psykoedukasjon slik at pasienten blir møtt på sine bekymringer.
S(-pecific) og S(-uggestions), står for spesifikke forslag og legen skal tilpasse informasjon og behandlingstiltak enda mer til den enkelte pasient. I dette tilfellet får pasienten vite at fatiguen kan bli forsterket av overgangsalderen.
I(-ntensive) og T(-herapy), står for intensiv terapi og innebærer at vi finner behandling og eventuelt samarbeidspartnere.

Les mer om PLISSIT her.


BETTER-modellen:

Samtaleverktøy for helsepersonell
B for (bring up the topics) ta opp tema.
E for (explain), forklar eller bekreft at seksualitet varer livet ut og er viktig for livskvaliteten i alle livets situasjoner.
T for (tell), og det betyr at man skal normalisere det å ha seksuelle problemer etter operasjon og behandling.
T for (timing), å finne rett tidspunkt
E for (educate), handler om å informere pasienten om at sykdom og operasjon kan føre til endring i seksuallivet deres, ikke bare kroppslige, men også psykososiale endringer.
R handler om (record), altså føre journal på den kliniske undersøkelsen, det vi har snakket om og hvilke ressurser pasienten kan gå styrket ut av timen med.

Les mer om BETTER her.


Har du innspill/forslag til endringer på denne siden?
Kontakt MSOBergen på Facebook eller Instagram, eller send oss en e-post på: mso.fagansvarlig@gmail.com