Styret

 • Leder:  Adam Kildedal // mso-leder@uib.no / 99220409
 • Nestleder:  Magnus Torvik // 
 • Sekretær: Eilif Fagerli-Wilhelmsen // kontakt.mso.bergen@gmail.com
 • Kasserer: Jardar Espeland// jardar2000@hotmail.com
 • Kasserer-lærling: Hedvig Horn
 • Fagansvarlig: Mille Myking Bjørnsen // mso.fagansvarlig@gmail.com 
 • Medlemsansvarlig: Hans Møgster Fossli (Knoll)
 • Medlemsansvarlig: Erik Ottzen Eikeland (Tott)
 • Utstyrsansvarlig: Hogne Stokke Lilleaas
 • Arrangementsansvarlig: Samuel Johan Sårheim
 • PR-ansvarlig: Elin Gulbrandsen
 • Tilrettelagt undervisningsansvarlig: Julie Anna Eckoff //